Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

14. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 120 matrik zejm. civilních. Nejméně 92 matriky mají otočené strany o 180° a na jejich správném otočení se pracuje. Otočit strany lze přímo při prohlížení pomocí ikon v nástrojové liště v dolní části obrazovky. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
18. 2. 2018
Zpřístupněny byly kopie 40 matrik zejm. ze Starého Města pražského a matrik evangelických církví.
4. 2. 2018
Zpřístupněny byly kopie 26 matrik zejm. evangelických církví.
17. 12. 2017
Zpřístupněny byly kopie 6 matrik Církve československé.
12. 12. 2017
Archivní katalog je opět funkční a dostupné jsou všechny kopie archiválií. Zpřístupněny byly kopie 45 matrik a znovuzpřístupněny byly kopie 10 matrik znepřístupněných 13. 11. 2017. Dále byl zpřístupněn 2 081 arch cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou GrosseHalik. Zpřístupněny byly rovněž kopie 9 rukopisů ze 16.–19. století a kopie 1 protokolu sborů městské správy z roku 1880.
Archiv aktualit