Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

20. 8. 2017
Zpřístupněno bylo 48 fotografií.
15. 8. 2017
Zpřístupněny byly kopie 50 matrik zejm. z Nového Města pražského. Dále byly zpřístupněny 1 932 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FischeraFronk s výjimkou příjmení Freundlich až Friedrichová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 1 rukopisu ze 17. století, 3 protokolů sborů městské správy z let 1878–1879 a 432 fotografií. Současně byly opraveny nefunkční části systému.
31. 7. 2017
Od 27. 7. 2017 nefunguje ve všech částech systému vyhledávání archiválií a rovněž nejsou dostupné všechny kopie archiválií ("Image properties XML invalid"). Na opravě se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
26. 7. 2017
Dne 27. 7. 2017 dojde k plánovanému výpadku Archivního katalogu. Výpadek potrvá od 9 do přibližně 18 hod. Děkujeme za pochopení.
9. 7. 2017
Zpřístupněny byly kopie 771 operátu Všeobecného sčítání lidu z Nového Města z roku 1880.
Archiv aktualit