Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

15. 10. 2017
Zpřístupněno bylo 2 650 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FreundlichGriskowsky s výjimkou příjmení Geissner až Giwisev.
8. 10. 2017
Zpřístupněny byly kopie 17 matrik zejm. civilních. Dále byly zpřístupněny kopie 3 rukopisů ze 16. a 17. století.
26. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 4 obecních kronik (Zbraslav v letech 1956–1990).
17. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 15 matrik zejm. evangelických církví.
3. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 22 matrik zejm. z farnosti kostela sv. Havla. Dále byly zpřístupněny kopie 3 rukopisů ze 16. a 17. století.
Archiv aktualit