Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

16. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 35 matrik. Dále bylo zpřístupněno 1 788 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EngelthalFialová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 5 protokolů sborů městské správy z let 1875–1876 a 5 rukopisů z 16. a 19. století.
9. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 5 rukopisů ze 17.–20. století.
26. 3. 2017
Zpřístupněno bylo 989 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EhrlichEngelstein. Dále byly zpřístupněny kopie 3 protokolů sborů městské správy z let 1874–1875.
21. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 476 medailí, řádů a vyznamenání.
19. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 2 rukopisů z 20. století a 30 archiválií z různých fondů.
Archiv aktualit