Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

9. 7. 2017
Zpřístupněny byly kopie 771 operátu Všeobecného sčítání lidu z Nového Města z roku 1880.
2. 7. 2017
Zpřístupněny byly kopie 35 matrik. Dále byly zpřístupněny 1 474 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FialaFišrová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 7 protokolů sborů městské správy z let 1876–1878 a 8 rukopisů z 16.–17. století.
15. 5. 2017
Zpřístupněno bylo 749 fotografií a 1 rukopis ze 17. století.
8. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik převážně evangelické církve.
1. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik.
Archiv aktualit