Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

15. 5. 2017
Zpřístupněno bylo 749 fotografií a 1 rukopis ze 17. století.
8. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik převážně evangelické církve.
1. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik.
16. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 35 matrik. Dále bylo zpřístupněno 1 788 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EngelthalFialová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 5 protokolů sborů městské správy z let 1875–1876 a 5 rukopisů z 16. a 19. století.
9. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 5 rukopisů ze 17.–20. století.
Archiv aktualit