Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

9. 9. 2018
Zpřístupněny byly kopie 4 rukopisů ze 16.–19. století.
2. 9. 2018
Zpřístupněny byly kopie 3 rukopisů ze 17.–18. století.
5. 8. 2018
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik zejm. civilních.
1. 7. 2018
Zpřístupněno bylo 5 497 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou HalířHirschau s výjimkou příjmení Hečík až Heike.
24. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik zejm. civilních. Zpřístupněny byly rovněž kopie 12 rukopisů ze 16.–17. století a kopie 14 protokolů sborů městské správy z let 1880–1883.
Archiv aktualit