Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

26. 3. 2017
Zpřístupněno bylo 989 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EhrlichEngelstein. Dále byly zpřístupněny kopie 3 protokolů sborů městské správy z let 1874–1875.
21. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 476 medailí, řádů a vyznamenání.
19. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 2 rukopisů z 20. století a 30 archiválií z různých fondů.
12. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik z Malé Strany. Dále byly zpřístupněny kopie 2 rukopisů ze 16. a 17. století, 1 listiny a 9 školních kronik.
27. 2. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik. Dále bylo zpřístupněno 1 107 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou DušíkEhrlich. Zpřístupněny byly kopie 6 protokolů sborů městské správy z let 1873–1874, 3 rukopisů ze 16. a 17. století a 1 listiny.
Archiv aktualit