Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

5. 8. 2018
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik zejm. civilních.
1. 7. 2018
Zpřístupněno bylo 5 497 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou HalířHirschau s výjimkou příjmení Hečík až Heike.
24. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik zejm. civilních. Zpřístupněny byly rovněž kopie 12 rukopisů ze 16.–17. století a kopie 14 protokolů sborů městské správy z let 1880–1883.
14. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 120 matrik zejm. civilních. Nejméně 92 matriky mají otočené strany o 180° a na jejich správném otočení se pracuje. Otočit strany lze přímo při prohlížení pomocí ikon v nástrojové liště v dolní části obrazovky. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
18. 2. 2018
Zpřístupněny byly kopie 40 matrik zejm. ze Starého Města pražského a matrik evangelických církví.
Archiv aktualit