Archivní katalog

Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií (více nápověda).

Aktuality

17. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 15 matrik zejm. evangelických církví.
3. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 22 matrik zejm. z farnosti kostela sv. Havla. Dále byly zpřístupněny kopie 3 rukopisů ze 16. a 17. století.
20. 8. 2017
Zpřístupněno bylo 48 fotografií.
15. 8. 2017
Zpřístupněny byly kopie 50 matrik zejm. z Nového Města pražského. Dále byly zpřístupněny 1 932 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FischeraFronk s výjimkou příjmení Freundlich až Friedrichová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 1 rukopisu ze 17. století, 3 protokolů sborů městské správy z let 1878–1879 a 432 fotografií. Současně byly opraveny nefunkční části systému.
31. 7. 2017
Od 27. 7. 2017 nefunguje ve všech částech systému vyhledávání archiválií a rovněž nejsou dostupné všechny kopie archiválií ("Image properties XML invalid"). Na opravě se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Archiv aktualit