Aktuality

14. 10. 2018
Zpřístupněno bylo 5 660 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou HirscheHroník s výjimkou příjmení Houf (Hauff) až Hrabě.
25. 9. 2018
Zpřístupněny byly kopie 47 matrik domovských příslušníků z archivů pražských obcí Bohnice, Břevnov, Braník, Bubeneč, Karlín, Smíchov a Žižkov.
9. 9. 2018
Zpřístupněny byly kopie 4 rukopisů ze 16.–19. století.
2. 9. 2018
Zpřístupněny byly kopie 3 rukopisů ze 17.–18. století.
5. 8. 2018
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik zejm. civilních. Tímto jsou zpřístupněny všechny matriky z celé Sbírky matrik.
1. 7. 2018
Zpřístupněno bylo 5 497 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou HalířHirschau s výjimkou příjmení Hečík až Heike.
24. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik zejm. civilních. Zpřístupněny byly rovněž kopie 12 rukopisů ze 16.–17. století a kopie 14 protokolů sborů městské správy z let 1880–1883.
14. 6. 2018
Zpřístupněny byly kopie 120 matrik zejm. civilních. Nejméně 92 matriky mají otočené strany o 180° a na jejich správném otočení se pracuje. Otočit strany lze přímo při prohlížení pomocí ikon v nástrojové liště v dolní části obrazovky. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
18. 2. 2018
Zpřístupněny byly kopie 40 matrik zejm. ze Starého Města pražského a matrik evangelických církví.
4. 2. 2018
Zpřístupněny byly kopie 26 matrik zejm. evangelických církví.
17. 12. 2017
Zpřístupněny byly kopie 6 matrik Církve československé.
12. 12. 2017
Archivní katalog je opět funkční a dostupné jsou všechny kopie archiválií. Zpřístupněny byly kopie 45 matrik a znovuzpřístupněny byly kopie 10 matrik znepřístupněných 13. 11. 2017. Dále byl zpřístupněn 2 081 arch cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou GrosseHalik. Zpřístupněny byly rovněž kopie 9 rukopisů ze 16.–19. století a kopie 1 protokolu sborů městské správy z roku 1880.
15. 11. 2017
Z technických důvodů dojde 27. 11. 2017 k odstávce Archivního katalogu. Odstávka potrvá několik dní až do odvolání a po tu dobu bude systém zcela nedostupný. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
13. 11. 2017
Z technických důvodů byly dočasně znepřístupněny kopie 10 matrik z 5. 11. 2017. Na jejich znovuzpřístupnění se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
5. 11. 2017
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik. Dále bylo zpřístupněno 729 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou GeissnerGiwisev a GrillGrosbernd. Zpřístupněny byly kopie 3 protokolů sborů městské správy z let 1878–1879.
22. 10. 2017
Zpřístupněny byly kopie 15 matrik zejm. z Nového Města pražského.
15. 10. 2017
Zpřístupněno bylo 2 650 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FreundlichGriskowsky s výjimkou příjmení Geissner až Giwisev.
8. 10. 2017
Zpřístupněny byly kopie 17 matrik zejm. civilních. Dále byly zpřístupněny kopie 3 rukopisů ze 16. a 17. století.
26. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 4 obecních kronik (Zbraslav v letech 1956–1990).
17. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 15 matrik zejm. evangelických církví.
3. 9. 2017
Zpřístupněny byly kopie 22 matrik zejm. z farnosti kostela sv. Havla. Dále byly zpřístupněny kopie 3 rukopisů ze 16. a 17. století.
20. 8. 2017
Zpřístupněno bylo 48 fotografií.
15. 8. 2017
Zpřístupněny byly kopie 50 matrik zejm. z Nového Města pražského. Dále byly zpřístupněny 1 932 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FischeraFronk s výjimkou příjmení Freundlich až Friedrichová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 1 rukopisu ze 17. století, 3 protokolů sborů městské správy z let 1878–1879 a 432 fotografií. Současně byly opraveny nefunkční části systému.
31. 7. 2017
Od 27. 7. 2017 nefunguje ve všech částech systému vyhledávání archiválií a rovněž nejsou dostupné všechny kopie archiválií ("Image properties XML invalid"). Na opravě se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
26. 7. 2017
Dne 27. 7. 2017 dojde k plánovanému výpadku Archivního katalogu. Výpadek potrvá od 9 do přibližně 18 hod. Děkujeme za pochopení.
9. 7. 2017
Zpřístupněny byly kopie 771 operátu Všeobecného sčítání lidu z Nového Města z roku 1880.
2. 7. 2017
Zpřístupněny byly kopie 35 matrik. Dále byly zpřístupněny 1 474 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou FialaFišrová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 7 protokolů sborů městské správy z let 1876–1878 a 8 rukopisů z 16.–17. století.
15. 5. 2017
Zpřístupněno bylo 749 fotografií a 1 rukopis ze 17. století.
8. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik převážně evangelické církve.
1. 5. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik.
16. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 35 matrik. Dále bylo zpřístupněno 1 788 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EngelthalFialová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 5 protokolů sborů městské správy z let 1875–1876 a 5 rukopisů z 16. a 19. století.
9. 4. 2017
Zpřístupněny byly kopie 5 rukopisů ze 17.–20. století.
26. 3. 2017
Zpřístupněno bylo 989 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou EhrlichEngelstein. Dále byly zpřístupněny kopie 3 protokolů sborů městské správy z let 1874–1875.
21. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 476 medailí, řádů a vyznamenání.
19. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 2 rukopisů z 20. století a 30 archiválií z různých fondů.
12. 3. 2017
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik z Malé Strany. Dále byly zpřístupněny kopie 2 rukopisů ze 16. a 17. století, 1 listiny a 9 školních kronik.
27. 2. 2017
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik. Dále bylo zpřístupněno 1 107 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou DušíkEhrlich. Zpřístupněny byly kopie 6 protokolů sborů městské správy z let 1873–1874, 3 rukopisů ze 16. a 17. století a 1 listiny.
5. 2. 2017
Zpřístupněny byly kopie 26 matrik z Nového Města pražského.
29. 1. 2017
Zpřístupněny byly 244 fotografie a 3 protokoly sborů městské správy z let 1873–1879.
22. 1. 2017
Zpřístupněny byly kopie 5 rukopisů ze 16. století a 4 protokoly sborů městské správy z roku 1872.
16. 1. 2017
Přibližně od 10. 1. 2016 dochází k výpadkům při vyhledávání dat. Přičina se stále hledá a na opravě se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
15. 1. 2017
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik z farnosti kostela sv. Petra na Poříčí.
10. 1. 2017
Zpřístupněno bylo 435 fotografií, dočasně byly znepřístupněny 543 fotografie.
9. 1. 2017
Zpřístupněny byly kopie 20 matrik zejm. z farnosti kostela sv. Štěpána.
25. 12. 2016
Zpřístupněno bylo 3 575 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou DepierreDuschek.
18. 12. 2016
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik zejm. z farnosti kostela sv. Štěpána.
8. 12. 2016
Zpřístupněny byly kopie 4 581 listu heraldické sbírky. Dále byly zpřístupněny kopie 6 protokolů sborů městské správy z let 1871–1875.
6. 12. 2016
Zpřístupněny byly kopie 26 matrik z Nového Města pražského.
13. 11. 2016
Zpřístupněny byly kopie 7 protokolů sborů městské správy z let 1871–1876. Dále byly zpřístupněny 3 rukopisy ze 16. století a 4 mapy.
6. 11. 2016
Zpřístupněny byly kopie 13 protokolů sborů městské správy z let 1868–1877.
23. 10. 2016
Zpřístupněny byly kopie 6 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře.
9. 10. 2016
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře.
18. 9. 2016
Zpřístupněno bylo 2 498 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou ČernýDenowa. Dále bylo zpřístupněno 9 rukopisů z 16.–18. století.
4. 9. 2016
Zpřístupněny byly kopie 11 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře a kostela sv. Štěpána.
28. 8. 2016
Zpřístupněno bylo 3 707 archů cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou BuffCzerny.
7. 8. 2016
Zpřístupněny byly kopie 5 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře.
24. 7. 2016
Zpřístupněny byly kopie 9 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře a 2 rukopisy z 16.–17. století.
17. 7. 2016
Zpřístupněny byly kopie 4 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře, 8 protokolů sborů městské správy z let 1868–1870 a 3 rukopisy z 16.–17. století.
19. 6. 2016
Zpřístupněny byly kopie 11 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře.
8. 6. 2016
Zpřístupněny byly kopie 27 obecních kronik.
7. 6. 2016
Zpřístupněny byly kopie 9 rukopisů z 16.–18. století.
5. 6. 2016
Zpřístupněny byly kopie 4 protokolů sborů městské správy.
30. 5. 2016
Zpřístupněny byly kopie 8 matrik.
15. 5. 2016
Zpřístupněny byly kopie 19 matrik.
10. 5. 2016
Opravena byla zbývající data neočekávaně znepřístupněná 1. 5. 2016.
9. 5. 2016
Opravena byla data neočekávaně znepřístupněná 1. 5. 2016. Znepřístupnění trvá u Sbírky map a plánů. I tato data budou v dohledné době opravena.
4. 5. 2016
Dne 1. 5. 2016 došlo při aktualizaci dat k neočekávanému znepřístupnění většiny digitálních kopií ze Soupisu pražského obyvatelstva, Sbírky fotografií, Sbírky map a plánů a protokolů sborů městské správy. Současně nefunguje správně vyhledávání těchto archiválií. Oprava potrvá do konce týdne. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
1. 5. 2016
Zpřístupněny byly kopie 5 matrik. Dále byly zpřístupněny 3 973 archy cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou Bodmanu-MőggingenBudweiserová. Zpřístupněny byly rovněž kopie 2 596 pečetí na listinách, 31 mapy, 6 protokolů sborů městské správy z let 1866–1867 a 5 rukopisů z 16.–17. století.
24. 4. 2016
Zpřístupněny byly kopie 1 614 operátů Všeobecného sčítání lidu.
17. 4. 2016
Zpřístupněny byly kopie 28 matrik zejm. farností na Starém Městě.
20. 3. 2016
Zpřístupněny byly 124 fotografie.
12. 3. 2016
Zpřístupněny byly kopie 17 matrik farností na Starém Městě.
6. 3. 2016
Zpřístupněny byly kopie 8 521 archu cizích domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou AbeBodlák. Dále bylo zpřístupněno 69 fotografií, 2 protokoly městských rad z roku 1862, 7 protokolů schůzí sboru obecních starších z let 1862–1865 a 25 archiválií z cechovních fondů.
29. 2. 2016
Zpřístupněny byly kopie 9 matrik zejm. farností na Starém Městě. Tímto jsou zpřístupněny všechny matriky z tzv. vnější Prahy.
7. 2. 2016
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik zejm. farnosti kostela sv. Ducha a farnosti Smíchov. Dále bylo zpřístupněno 5 protokolů městských rad z let 1865–1866 a 4 rukopisy z 15.–18. století.
26. 1. 2016
Zpřístupněny byly kopie 47 matrik zejm. farnosti Žižkov.
14. 12. 2015
Zpřístupněny byly kopie 9 matrik z farnosti Žižkov. Dále bylo zpřístupněno 868 fotografií a 2 rukopisy z 16. století.
9. 12. 2015
Zpřístupněny byly kopie 5 školních kronik.
7. 12. 2015
Zpřístupněny byly kopie 20 matrik z farnosti Žižkov.
30. 11. 2015
Zpřístupněny byly kopie 9 matrik z farnosti Žižkov. Dále byly zpřístupněny 4 protokoly městských rad z let 1863–1864 a 4 rukopisy z 15.–18. století.
22. 10. 2015
Zpřístupněny byly kopie 23 farních kronik. Tímto je zpřístupněn celý soubor v rozsahu 53 knihy. Dále byly zpřístupněny 42 obecní kroniky a 6 školních kronik.
19. 10. 2015
Zpřístupněny byly kopie 6 matrik z farnosti Žižkov.
5. 10. 2015
Zpřístupněny byly kopie 15 matrik z farnosti Žižkov.
1. 10. 2015
Spuštěna byla nová verze Archivního katalogu.
14. 9. 2015
Zpřístupněny byly kopie 23 matrik z farností Zlíchov a Žižkov. Dále bylo zpřístupněno 6 rukopisů z 16.–18. století.
4. 9. 2015
Zpřístupněny byly poslední archy pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Tímto je zpřístupněn celý soubor v rozsahu 121 763 archy.
17. 8. 2015
Zpřístupněny byly kopie 442 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob s různým příjmením.
31. 8. 2015
Zpřístupněny byly kopie 29 matrik z farností Zlíchov a Žižkov. Dále byly zpřístupněny 4 protokoly městských rad z let 1861–1862 a 2 rukopisy z 18. století.
3. 8. 2015
Zpřístupněny byly kopie 1 229 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou ZýskalŽvachová.
27. 7. 2015
Zpřístupněny byly kopie 24 matrik z farností Vršovice, Zbraslav a Zlíchov. Dále byly zpřístupněny 3 raně novověké rukopisy.
29. 6. 2015
Zpřístupněny byly kopie 30 matrik z farností Vršovice a Zbraslav.
23. 6. 2015
Zpřístupněny byly kopie 1 330 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou ZavrtalováZirps. Dále se zpřístupňují kopie 2 protokolů městských rad z roku 1860.
8. 6. 2015
Zpřístupněny byly kopie 10 matrik z farnosti Vršovice.
1. 6. 2015
Zpřístupněny byly kopie 7 matrik zejména z farnosti Vinoř. Dále se zpřístupňují kopie 5 rukopisů z 16.–17. století.
18. 5. 2015
Zpřístupněny byly kopie 8 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře a z Vinoře a kopie více než 2 100 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou Wolf až Závorka (vyjma Vostárek až Wratislaw). Dále se zpřístupňují kopie 3 protokolů městských rad z let 1858–1859.
27. 4. 2015
Zpřístupněny byly kopie 17 matrik z farnosti kostela sv. Apolináře a z Vinoře.
13. 4. 2015
Zpřístupněny byly kopie 14 matrik převážně z farnosti kostela sv. Apolináře a 4 rukopisů.
6. 4. 2015
Zpřístupněny byly kopie více než 675 fotografií zobrazujících proměny hlavního města Prahy.
30. 3. 2015
Zpřístupněny byly kopie více než 2 200 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou WindischWolf. Dále se zpřístupňují kopie 3 protokolů městských rad z let 1857–1858 a přes 2 800 zápisů ve spolkovém katastru.
15. 3. 2015
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik převážně z farností kostela sv. Apolináře.
8. 3. 2015
Zpřístupněny byly kopie 12 matrik převážně z farností kostela sv. Apolináře a z farností Vršovice, Zbraslav a Žižkov.
22. 2. 2015
Zpřístupněny byly kopie 19 matrik převážně z farnosti Vinohrady, Zbraslav a Žižkov.
8. 2. 2015
Zpřístupněny byly kopie 8 matrik převážně z farnosti Vinohrady a více než 1 800 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou VenhodaWindika. Dále se zpřístupňují kopie 4 rukopisů, 2 protokolů městských rad a 319 heraldických listů.
25. 1. 2015
Zpřístupněny byly kopie 8 matrik převážně z farnosti Vinohrady a více než 3 200 archů pražských domovských příslušníků starší řady konskripce. Jedná se o archy osob, jejichž příjmení jsou WagsteinWengrowsky.
Dále se zpřístupňují kopie 4 rukopisů a 5 protokolů městských rad.
11. 1. 2015
Zpřístupněny byly kopie 19 matrik z farnosti Vinohrady.