1341 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Praha 9 - Vysočany, Jožky Jabůrkové 139

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Praha 9 - Vysočany, Jožky Jabůrkové 139
Číslo listu NAD: 1341
Datace: 1953 - 1994
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osmileté a devítileté školy
Původce: V letech 1953-1960 50. osmiletá střední škola Praha 9 - Vysočany, Jožky Jabůrkové 139; v letech 1961-1980 Základní devítiletá škola
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Praha 9 - Vysočany, Jožky Jabůrkové 139
Místo vzniku: Praha Praha 9
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.59
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 37 / 1.77 1953 - 1991
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 37 / 1.77 1953 - 1991
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 12 / 1.42 /1980/ - /1990/
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.40 1974 - 1994
0 / 0 0 / 0 58 / 3,59
Tematický popis: Třídní výkazy, katalogové listy, osobní spisy žáků různých základních škol Prahy 9, civilní obrana
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/77 dne 1.3.1977
13.04.2012 č. přírůstku 37/2012, č.j. MHMP 100749/2012
Zpracoval: GI 2012 (10.01.2014)
Zobrazeno:  8x