1313 • Úřad městské části Praha 3

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha 3
Číslo listu NAD: 1313
Datace: 1945 - 2006
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obvodní národní výbor v Praze 3
Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
Místo vzniku: Praha Praha 3
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 32.0
Zpracováno: 32.0
Nezpracováno: 43.66
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 327 / 12.50 327 / 12.50 0 / 0.00 1960 - 1987
* úřední knihy 327 / 12.50 327 / 12.50 0 / 0.00 1960 - 1987
Kartony 195 / 19.50 195 / 19.50 110 / 11.10 1945 - 1992
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 193 / 32.06 1945 - 2006
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 13 / 0.50 1945 - 1990
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 13 / 0.50 1945 - 1990
522 / 32 522 / 32 316 / 43,66
Tematický popis: Zápisy rad a plén, kácení dřevin, spisy jednotlivých odborů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 16.4.1976 pod č. 12/76, přír. č. 28/03 dne 17.2.1998
07.01.2005 č.př. 1/2005
12.04.2005 č.př. 40/2005
03.05.2005 č. přírůstku 42/2005
29.11.2005 č. přírůstku 81/2005
07.06.2006 č. přírůstku 51/2006
18.02.2010 č. přírůstku 29/2010, č.j. AMP 182/2009
23.08.2013 č. přírůstku 70/2013, č.j. AMP 832/2012
18.01.2018 č. přírůstku 19/2018
Zpracoval: GI 2012 (23.08.2013)
Pomůcky:
Inventář OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA 3 (1945 - 1990) • č. pom. 157
Zobrazeno:  14x