235 • Cech kupců, kramářů a Gremium obchodnictva Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech kupců, kramářů a Gremium obchodnictva Praha
Číslo listu NAD: 235
Datace: 1585 - 1893
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech kupců, kramářů a Gremium obchodnictva Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 1.95
Zpracováno: 1.95
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 20 / 0.73 20 / 0.73 0 / 0.00 1667 - 1893
* úřední knihy 20 / 0.73 20 / 0.73 0 / 0.00 1667 - 1893
Fascikly 10 / 0.97 10 / 0.97 0 / 0.00 1691 - 1851
Listiny do roku 1850 5 / 0.25 5 / 0.25 0 / 0.00 1585 - 1671
35 / 1,95 35 / 1,95 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule, stanovy a panovnická privilegia, knihy úřední - protokoly schůzí kupeckého bratrstva, kniha přijatých kupců, učedníků, vyučených, seznam obchodních židovských firem v Praze, členské matriky, knihy účetní a hospodářské povahy; osobní doklady - listy výuční, potvrzení o učení a vyučení, listy fedrovní
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (5.8.2008)
GI 2012 (02.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH KUPCŮ, KRAMÁŘŮ A GREMIUM PRAŽSKÉHO OBCHODNICTVA 1585-1893 • č. pom. 469
Zobrazeno:  128x