69 • Okresní správa politická Karlín

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní správa politická Karlín
Číslo listu NAD: 69
Datace: (1828) 1850 - 1927 (1929)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)
Původce: Okresní hejtmanství Karlín, Okresní správa politická Karlín
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 54.5
Zpracováno: 54.5
Nezpracováno: 0.12
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 134 / 4.12 134 / 4.12 0 / 0.00 1850 - 1927
* úřední knihy 134 / 4.12 134 / 4.12 0 / 0.00 1850 - 1927
Kartony 385 / 46.20 385 / 46.20 1 / 0.12 (1828) 1850 - 1927 (1929)
Registraturní pomůcky 156 / 4.18 156 / 4.18 0 / 0.00 (1847) 1850 - 1927
* podací protokoly/deníky 133 / 3.31 133 / 3.31 0 / 0.00 (1847) 1850 - 1926
* indexy 2 / 0.07 2 / 0.07 0 / 0.00 1880 - 1920
* elenchy 21 / 0.80 21 / 0.80 0 / 0.00 1872 - 1927
675 / 54,5 675 / 54,5 1 / 0,12
Tematický popis: Materiály k politickým, konskripčním, kultovním, školským, zdravotním, sociálním, policejním, stavebním, finančním a j. záležitostem okresu. Obsahuje sčítání obyvatelstva 1880, 1890, 1900 a cenné plány domů.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 37/75 dne 13.11.1975, přír. č. 9/79 dne 24.4.1979, přír. č. 23/79 dne 22.6.1979, přír. č. 31/98 dne 18.8.1998
Zpracoval: GI 2012 (26.06.2014)
Pomůcky:
Inventář OKRESNÍ SPRÁVA POLITICKÁ KARLÍN (1828) 1850 - 1927 (1929) • č. pom. 158
Zobrazeno:  1x