1058 • Německé státní gymnasium Praha I. - Staré Město, Staroměstské náměstí 16

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německé státní gymnasium Praha I. - Staré Město, Staroměstské náměstí 16
Číslo listu NAD: 1058
Datace: 1840 - 1924
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Německé státní gymnasium Praha I. - Staré Město, Staroměstské náměstí 16; od r. 1911/12 Německé státní reálné gymnasium - Deutsche Staatsgymnasium in Altstadt Prag (Deutsche Staats- Realgymnasium in Altstadt Prag)
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 5.66
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 614 / 5.10 1868 - 1924
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 614 / 5.10 1868 - 1924
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.15 1840 - 1924
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.30 1877 - 1924
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.30 1877 - 1924
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1920 - 1924
0 / 0 0 / 0 629 / 5,66
Tematický popis: Třídní a hlavní katalogy, maturitní protokoly, normálie, personálie, protokoly porad, inventáře, přihlášky a vyloučení žáků, katalog učitelské knihovny, korespondence, účetní materiál.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (13.11.2013)
Dohledání části fondu (18.10.2017)
Poznámka: Pokračovalo zřejmě jako Gymnasium Praha II., Mikulandská ul.
Zobrazeno:  1x