49 • Archiv obce Strašnice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv obce Strašnice
Číslo listu NAD: 49
Datace: (1823) 1850 - 1923 (1925)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Obecní úřad ve Strašnicích.
Místo vzniku: Praha Strašnice (Praha 10 - Strašnice)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 13.32
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 22 / 0.53 (1840) 1850 - 1923 (1925)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 22 / 0.53 (1840) 1850 - 1923 (1925)
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 93 / 11.14 (1823) 1850 - 1922
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.06 1874 - 1879
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 46 / 1.59 1864 - 1923
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 31 / 0.94 1864 - 1922
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 15 / 0.65 1881 - 1923
0 / 0 0 / 0 162 / 13,32
Tematický popis: Materiály k dějinám obce. Evidence domovských příslušníků 1895-1925, konskripce obyvatel 1830. Spisy, knihy úřední i pomocné.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 38/60 dne 20.6.1960
Zpracoval: GI 2012 (24.06.2014)
Zobrazeno:  12x