223 • Cech nožířů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech nožířů Praha
Číslo listu NAD: 223
Datace: 1597 - 1849
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech nožířů Praha
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.14
Zpracováno: 0.14
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1597 - 1635
* úřední knihy 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1597 - 1635
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1824 - 1849
2 / 0,14 2 / 0,14 0 / 0
Tematický popis: Registra tovaryšská; osobní doklady - školní vysvědčení, povolení k učení a varia
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond inventarizovala Z. Brátková (21.06.2006)
GI 2012 (02.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH NOŽÍŘŮ PRAHA 1597-1849 • č. pom. 377
Zobrazeno:  18x