102 • Živnostenský soud Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Živnostenský soud Praha
Číslo listu NAD: 102
Datace: 1900 - 1931
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Živnostenský soud Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 6.1
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 143 / 4.10 1900 - 1931
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 143 / 4.10 1900 - 1931
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 1.60 1900 - 1931
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.40 1900 - 1931
0 / 0 0 / 0 160 / 6,1
Tematický popis: Písemnosti agendy sporů ve věcech pracovních (zejm. mezi podnikateli a dělníky: sporů mzdových, o zrušení prac. poměru ad.) vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: dne 17.3.1959, přír. č. 3/78 dne 4.1.1978
Zpracoval: GI 2012 (27.05.2014)
Zobrazeno:  11x