141 • Místní úřad Kyje

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Místní úřad Kyje
Číslo listu NAD: 141
Datace: 1870 - 1994
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí) Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850) Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obec Kyje, Místní národní výbor v Kyjích, od r. 1992 Místní úřad Kyje.
Místo vzniku: Kyje (Praha 9 - Kyje, Kyje u Prahy) Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 13.0
Zpracováno: 13.0
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 82 / 2.78 82 / 2.78 0 / 0.00 1875 - 1992
* úřední knihy 82 / 2.78 82 / 2.78 0 / 0.00 1875 - 1992
Kartony 85 / 10.20 85 / 10.20 0 / 0.00 1870 - 1994
Registraturní pomůcky 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1949 - 1949
* podací protokoly/deníky 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1949 - 1949
168 / 13 168 / 13 0 / 0
Tematický popis: Zápisy ze schůzí rady MNV a MÚ, zápisy ze zasedání pléna MNV, doklady domovského práva a odsunu Němců, zápisy komisí, stavební materiály, rozpočty, účetní uzávěrky, spisy odborů a Výboru lidové kontroly, materiály občanských výborů, korespondence starosty a tajemníka.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: V r. 2003 doplněn a přepracován inventář.
GI 2012 (03.12.2012)
Pomůcky:
Inventář OBEC A MNV KYJE (1870 - 1983) • č. pom. 35
Inventář MÍSTNÍ ÚŘAD KYJE 1870 - 1994 • č. pom. 232
Zobrazeno:  50x