922 • Dívčí gymnasium "Krásnohorská" Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul. 22

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Dívčí gymnasium "Krásnohorská" Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul. 22
Číslo listu NAD: 922
Datace: 1890 - 1953
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Dívčí gymnasium "Krásnohorská" Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul. 22; zpočátku Soukromé dívčí gymnasium spolku Minerva Praha II. - Nové Město, Pštrossova 15; do r. 1948 Praha II. - Nové Město, Lazarská 48
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 13.56
Zpracováno: 13.56
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 402 / 6.25 402 / 6.25 0 / 0.00 1890 - 1953
* úřední knihy 402 / 6.25 402 / 6.25 0 / 0.00 1890 - 1953
Kartotéky 1 / 0.22 1 / 0.22 0 / 0.00 1932 - 1944
Kartony 56 / 6.70 56 / 6.70 0 / 0.00 1890 - 1953
Fotografické archiválie 97 / 0.12 97 / 0.12 0 / 0.00 1922 - 1937
* fotografie na papírové podložce 94 / 0.05 94 / 0.05 0 / 0.00 1922 - 1937
* fotoalba 2 / 0.06 2 / 0.06 0 / 0.00 1924 - 1928
* fotografické desky 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1924 - 1924
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 22 / 0.02 22 / 0.02 0 / 0.00 1917 - 1930
* technické výkresy 22 / 0.02 22 / 0.02 0 / 0.00 1917 - 1930
Registraturní pomůcky 5 / 0.25 5 / 0.25 0 / 0.00 1908 - 1949
* podací protokoly/deníky 5 / 0.25 5 / 0.25 0 / 0.00 1908 - 1949
583 / 13,56 583 / 13,56 0 / 0
Tematický popis: Katalogy třídní i hlavní, maturitní protokoly, kroniky, jednací protokoly, korespondence, stavební dokumentace, personálie, účetnictví, zápisy z pedagogických rad, fotodokumentace
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 12/53 dne 23.12.1953, přír. č. 63/60 dne 28.8.1960, přír. č. 10/86 dne 19.5.1986
Zpracoval: Určení části fondu (17.12.2010)
Fond zinventarizovala Z. Damová (17.12.2010)
GI 2012 (23.08.2013)
Pomůcky:
Inventář DÍVČÍ GYMNASIUM "KRÁSNOHORSKÁ" PRAHA II. - NOVÉ MĚSTO, VODIČKOVA UL. 22 1890-1953 • č. pom. 518
Zobrazeno:  235x