792 • Svaz pro povznesení návštěvy ČSR

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Svaz pro povznesení návštěvy ČSR
Číslo listu NAD: 792
Datace: 1886 - 1952
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Svaz pro povznesení návštěvy ČSR; dříve r. 1886 -1911 Spolek pro povznesení návštěvy cizinců v Praze a okolí; r. 1911 - 1915 Český zemský svaz pro povznesení návštěvy cizinců v království českém; v r. 1918 Cizinecký svaz v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.63
Zpracováno: 0.63
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 10 / 0.29 10 / 0.29 0 / 0.00 1886 - 1933
* úřední knihy 9 / 0.26 9 / 0.26 0 / 0.00 1886 - 1933
* rukopisy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1910 - 1914
Kartony 3 / 0.34 3 / 0.34 0 / 0.00 1890 - 1952
13 / 0,63 13 / 0,63 0 / 0
Tematický popis: Zápisy o schůzích, korespondence, kniha členů, zápisy ze schůzí výboru a valných hromad, pamětní kniha, publikace
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond zinventarizoval T. Kavka (29.1.2010)
GI 2012 (8.7.2013)
Pomůcky:
Inventář SVAZ PRO POVZNESENÍ NÁVŠTĚVY ČSR 1886-1952 • č. pom. 505
Zobrazeno:  1x