1237 • Rank Josef

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Rank Josef
Číslo listu NAD: 1237
Datace: 1848 - 1912
Elektronické pomůcky:
Pomůcka Rank Josef
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce: Rank Josef, registrátor hl. m. Prahy (1833 - 1912), lexikograf
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.23
Zpracováno: 0.23
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 2 / 0.22 2 / 0.22 0 / 0.00 1848 - 1912
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1867 - 1867
3 / 0,23 3 / 0,23 0 / 0
Tematický popis: Korespondence, přípravné poznámky a rukopisy k lexikografickým pracím (němčina a slovanské jazyky), materiály k založení spolku Ruská beseda v Praze, předchůdce Kroužku přátel ruského jazyka; dokumentace k Národopisné výstavě v Moskvě 1867. Osobní doklady, drobné tisky v ruštině.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 3/71 dne 15.1.1971, doplněk dne 28.5.1971, přír. č. 9/72 15.11.1971 z Muzea hl. m. Prahy
19.12.2014 č. úbytku 198/2014, č.j. MHMP 1720133/2014 (delimitace do: Archiv národního muzea, Na Zátorách 6, Praha 7)
Zpracoval: Fond zinventarizovala J. Konvičná (20.07.2011)
GI 2012 (18.9.2013)
Určení archiválií (24.11.2014)
Pomůcky:
Inventář RANK JOSEF 1848-1912 • č. pom. 526
Zobrazeno:  23x