1447 • Kadeřnictví - podnik hlavního města Prahy

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kadeřnictví - podnik hlavního města Prahy
Číslo listu NAD: 1447
Datace: (1957) 1960 - 1990
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Komunální výrobní podniky (vyjma zařízení národních výborů)
Původce: Kadeřnictví - podnik hlavního města Prahy
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.14
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 13 / 1.03 1966 - 1990
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 (1957) 1960 - 1965
0 / 0 0 / 0 14 / 1,14
Tematický popis: Spisový materiál, materiály ROH, protokoly o závěrečných zkouškách učňů (1960-1966, 1969), kopie výučních listů (1957-1959), kontrolní listy o ZUZ (1966, 1969)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 21/86 dne 3.9.1986
12.04.2012 č. přírůstku 34/2012, č.j. MHMP 891474/2011
18.04.2017 č. přírůstku 57/2017
Zpracoval: GI 2012 (26.04.2013)
Zobrazeno:  1x