1059 • C. k. novoměstské německé státní vyšší gymnasium v Praze, Praha II., Příkopy 20

Typ záznamu: Fond
Název fondu: C. k. novoměstské německé státní vyšší gymnasium v Praze, Praha II., Příkopy 20
Číslo listu NAD: 1059
Datace: 1778 - 1919
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: C. k. novoměstské německé státní vyšší gymnasium v Praze, Praha II., Příkopy 20 - K. K. deutsches Staats-Gymnasium in Prag-Neustadt, Graben
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 5.22
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 335 / 5.22 1778 - 1919
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 335 / 5.22 1778 - 1919
0 / 0 0 / 0 335 / 5,22
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, kroniky
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (13.11.2013)
Zobrazeno:  12x