628 • Spolek ku zřízení a vydržování dívčího lycea na Královských Vinohradech

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Spolek ku zřízení a vydržování dívčího lycea na Královských Vinohradech
Číslo listu NAD: 628
Datace: 1908 - 1948
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)
Původce: Spolek ku zřízení a vydržování dívčího lycea (později dívčího reformního reálného gymnázia) na Vinohradech, Slezská 56
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady Praha XII. (Královské Vinohrady)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.71
Zpracováno: 0.71
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 10 / 0.19 10 / 0.19 0 / 0.00 1908 - 1948
* úřední knihy 10 / 0.19 10 / 0.19 0 / 0.00 1908 - 1948
Registraturní pomůcky 1 / 0.04 1 / 0.04 0 / 0.00 1909 - 1941
* podací protokoly/deníky 1 / 0.04 1 / 0.04 0 / 0.00 1909 - 1941
Kartony 4 / 0.48 4 / 0.48 0 / 0.00 1908 - 1948
15 / 0,71 15 / 0,71 0 / 0
Tematický popis: Kniha členů, účetní knihy, podací protokol, zápisy ze schůzí, spisový materiál, základní dokumenty, materiály týkající se organizačních záležitostí školy, materiály ohledně budovy školy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Dohledáno při GI (08.11.2013)
Určení části fondu (28.7.2016)
Fond zinventarizovala Z. Damová (28.7.2016)
Pomůcky:
Inventář SPOLEK KU ZŘÍZENÍ A VYDRŽOVÁNÍ DÍVČÍHO LYCEA NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH 1908-1948 • č. pom. 580
Zobrazeno:  12x