39 • Archiv obce Liboc

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv obce Liboc
Číslo listu NAD: 39
Datace: 1850 - 1923 (1928)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Obecní úřad v Liboci.
Místo vzniku: Praha Liboc; Praha 6 - Liboc
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.05
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 0.29 1850 - 1923 (1928)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 0.29 1850 - 1923 (1928)
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 18 / 2.16 1850 - 1923
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.08 1869 - 1911
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 17 / 0.52 1873 - 1923
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 17 / 0.52 1873 - 1923
0 / 0 0 / 0 51 / 3,05
Tematický popis: Evidence domovských příslušníků 1850-1928. Spisy, sčítání obyvatelstva r. 1869, knihy úřední i pomocné.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 14/60 dne 5.5.1960
Zpracoval: GI 2012 (24.6.2014)
Zobrazeno:  1x