1362 • Okresní školní výbor Karlín

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní školní výbor Karlín
Číslo listu NAD: 1362
Datace: 1891 - 1927
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)
Původce: Okresní školní rada Karlín, Okresní školní výbor Karlín.
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.52
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1927 - 1927
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1927 - 1927
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.48 1899 - 1921
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.03 1891 - 1907
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.03 1891 - 1907
0 / 0 0 / 0 8 / 0,52
Tematický popis: Zlomek registratury, obsahuje též spisy školních obcí Vysočany (1912-1925) a Hloubětín (1920-1925).
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: Vytříděno z fondu Magistrát hl. m. Prahy - odbor školský a osvětový VI. Přír. č. 10/79 dne 24.4.1979
Zpracoval: GI 2012 (26.6.2014)
Zobrazeno:  1x