449 • Francouzská kongregace sv. Ludvíka v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Francouzská kongregace sv. Ludvíka v Praze
Číslo listu NAD: 449
Datace: 1755 - 1777
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy) Spolky náboženské a ateistické do roku 1948
Původce: Francouzská kongregace sv. Ludvíka Praha se sídlem při kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském. Budova špitálu na Senovážném (Senném) nám. na Novém Městě pražském
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.06
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.06 1755 - 1777
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.06 1755 - 1777
0 / 0 0 / 0 1 / 0,06
Tematický popis: Protokoly ze zasedání představenstva.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 48/67 dne 6.12.1967
Zpracoval: GI 2012 (30.09.2013)
Poznámka: Pamětní kniha s podpisy členů zařazena do sbírky rukopisů.
Zobrazeno:  1x