118 • Malý dekret

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Malý dekret
Číslo listu NAD: 118
Datace: 1945 - 1948
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy
Původce: Trestní komise vyšetřovací a nalézací Ústředního národního výboru hlavního města Prahy provádějící řízení dle dekretu pres. rep. č. 138/1945 Sb., o stíhání některých provinění proti národní cti.
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 152.95
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 54 / 6.30 1945 - 1948
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1275 / 146.00 1945 - 1948
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 0.65 1945 - 1947
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 0.65 1945 - 1947
0 / 0 0 / 0 1339 / 152,95
Tematický popis: Písemnosti trestních komisí vyšetřovacích a nalézacích Ústředního národního výboru hl. m. Prahy, které prováděly řízení dle dekretu pres. rep. č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti. Součástí fondu je původní abecední kartotéka.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 33/60 dne 4.7.1960
Zpracoval: GI 2012 (27.05.2014)
Zobrazeno:  15x