763 • Kriminalistický klub Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kriminalistický klub Praha
Číslo listu NAD: 763
Datace: (1876) 1908 - 1960 (1976)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborové a profesní organizace do roku 1945
Původce: Kriminalistický klub, Praha 1, Bartolomějská 10 (od r. 1946); v letech 1919-1946 Svaz civilní stráže bezpečnosti v republice Československé; v r. 1908 spolek vzniká jako Jubilejní podpůrný spolek c. k. civilní stráže a úředních sluhů při c. k. policejním ředitelství v Praze.
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 3.76
Zpracováno: 3.76
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 11 / 0.31 11 / 0.31 0 / 0.00 1908 - 1960
* úřední knihy 10 / 0.28 10 / 0.28 0 / 0.00 1908 - 1960
* rukopisy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1923 - 1933
Kartotéky 3 / 1.23 3 / 1.23 0 / 0.00 1943 - 1949
Fotografické archiválie 15 / 0.06 15 / 0.06 0 / 0.00 /1908/ - /1948/
* fotoalba 1 / 0.05 1 / 0.05 0 / 0.00 /1908/ - /1908/
* fotografie na papírové podložce 14 / 0.01 14 / 0.01 0 / 0.00 /1908/ - /1948/
Kartony 18 / 2.16 18 / 2.16 0 / 0.00 (1876) 1908 - 1960 (1976)
47 / 3,76 47 / 3,76 0 / 0
Tematický popis: Členská matrika, spisy, protokoly o schůzích, pokladní knihy, rukopis dějin spolku, pamětní kniha, album fotografií členů, stanovy, jednací řády, výroční zprávy, dokumentace, korespondence, styk s cizinou, odborová činnost, vydavatelská činnost, zájmová činnost (společenské podniky, střelecký odbor, hudební a sportovní odbor), lékařská a právní pomoc členům, mimopražské organizace, kartotéka členů, majetkoprávní záležitosti
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 54/60 dne 2.6.1960, dne 14.12.1959, přír. č. 1/76 dne 12.1.1976
Zpracoval: GI 2012 (08.07.2013)
Fond zinventarizovala Z. Damová (19.12.2014)
Pomůcky:
Inventář KRIMINALISTICKÝ KLUB (1876) 1908-1960 (1976) • č. pom. 559
Zobrazeno:  42x