928 • Reálné gymnasium dr. Jana Masaryka, Praha XII. - Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 22

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Reálné gymnasium dr. Jana Masaryka, Praha XII. - Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 22
Číslo listu NAD: 928
Datace: 1911 - 1950
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Reálné gymnasium dr. Jana Masaryka, Praha XII. - Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 22; původně 2. česká státní reálka na Královských Vinohradech, Praha XII. - Vinohrady, nám. kr. Jiřího 7
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 13.83
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 69 / 7.72 1911 - 1950
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 1.72 1911 - 1950
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 130 / 4.19 1911 - 1950
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 130 / 4.19 1911 - 1950
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.20 1911 - 1947
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.17 1911 - 1947
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1911 - 1929
0 / 0 0 / 0 211 / 13,83
Tematický popis: Katalogy žáků, konferenční protokoly, osobní spisy učitelů, plány budovy, protokoly maturitních zkoušek, kronika, podací deníky, inventární knihy sbírek
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: dne 1.12.1950
Zpracoval: GI 2012 (12.12.2013)
Určení části fondu (01.07.2016)
Zobrazeno:  9x