1467 • Zednářská lóže U tří korunovaných sloupů v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Zednářská lóže U tří korunovaných sloupů v Praze
Číslo listu NAD: 1467
Datace: 1783 - 1785
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Ostatní spolky do roku 1948
Původce: Zednářská lóže U tří korunovaných sloupů v Praze - Loge zu den drei gekronten Säulen in Prag
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.03
Zpracováno: 0.03
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1783 - 1785
* úřední knihy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1783 - 1785
1 / 0,03 1 / 0,03 0 / 0
Tematický popis: Protokoly schůzek
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: Vytříděno z materiálů VFGDB dne 30.6.1993 přír. č. 40/93
Zpracoval: Určení původce části fondu, vznik nového fondu. (15.02.2008)
Fond inventarizoval J. Tvrzský (15.02.2008)
GI 2012 (13.03.2013)
Pomůcky:
Inventář ZEDNÁŘSKÁ LÓŽE "U TŘÍ KORUNOVANÝCH SLOUPŮ" V PRAZE 1783-1785 • č. pom. 461
Zobrazeno:  3x