740 • Německé kasino - Německý dům Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německé kasino - Německý dům Praha
Číslo listu NAD: 740
Datace: 1862 - 1943
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Spolky národnostní do roku 1948
Původce: Německé kasino - Německý dům Praha; (Německý dům - Casino Praha - Deutsches Haus - Casino)
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 16.76
Zpracováno: 16.76
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 184 / 3.92 184 / 3.92 0 / 0.00 1863 - 1943
* úřední knihy 184 / 3.92 184 / 3.92 0 / 0.00 1863 - 1943
Kartony 88 / 10.56 88 / 10.56 0 / 0.00 1862 - 1943
Kartotéky 6 / 2.20 6 / 2.20 0 / 0.00 /1879/ - /1938/
Fascikly 2 / 0.07 2 / 0.07 0 / 0.00 1918 - 1942
Fotografické archiválie 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 /1900/ - /1900/
* fotografie na papírové podložce 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 /1900/ - /1900/
281 / 16,76 281 / 16,76 0 / 0
Tematický popis: Účetnictví, korespondence, jednatelské zprávy, protokoly schůzí, evidence členů, plány spolkového domu, fotografie
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond zinventarizovala V. Knotková (10.09.2007)
GI 2012 (08.11.2013)
Literatura: J. Novotný: Kasino a pražské německé elity. In Documenta Pragensia XIX, Praha 2001, s. 135-146
P. Köpplová: Dvě strany jedné ulice. Česko-německé napětí v Praze na příkladu Německého kasina a Obecního domu. In Město a jeho dům. Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hl. m. Prahy (1901-2001). Usp. H. Svatošová a V. Ledvinka. Praha 2002, s. 50-62.
Pomůcky:
Inventář NĚMECKÉ KASINO - NĚMECKÝ DŮM PRAHA 1862-1943 • č. pom. 445
Zobrazeno:  1x