1113 • Farní úřad u sv. Apolináře Praha - Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Apolináře Praha - Nové Město
Číslo listu NAD: 1113
Datace: 1711 - 1966
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Apolináře Praha - Nové Město - duchovní správa Všeobecné nemocnice Praha - Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 3.63
Zpracováno: 3.63
Nezpracováno: 0.04
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 47 / 0.96 47 / 0.96 0 / 0.00 1711 - 1966
* úřední knihy 47 / 0.96 47 / 0.96 0 / 0.00 1711 - 1966
Kartony 16 / 1.88 16 / 1.88 0 / 0.00 1741 - 1950
Fascikly 4 / 0.38 4 / 0.38 0 / 0.00 1904 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.04 1831 - 1946
Registraturní pomůcky 9 / 0.41 9 / 0.41 0 / 0.00 1915 - 1949
* podací protokoly/deníky 9 / 0.41 9 / 0.41 0 / 0.00 1915 - 1949
76 / 3,63 76 / 3,63 1 / 0,04
Tematický popis: Kronika, knihy duchovní správy (ohlášky bohoslužeb, knihy funkční), seznamy zemřelých, seznamy provedených pitev, materiály týkající se hospodářských a matričních záležitostí
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 4.10.1960 přír. č. 120/60, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (27.05.2008)
GI 2012 (25.09.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U SVATÉHO APOLINÁŘE NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1711-1966 • č. pom. 468
Zobrazeno:  145x