1398 • Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Praha 2, Resslova 8

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Praha 2, Resslova 8
Číslo listu NAD: 1398
Datace: 1945 - 2003
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborné školy - ekonomické (obchodní akademie, obchodní školy a školy hospodářské)
Původce: 1945 Obchodní akademie Ústředního svazu obchodu v Praze I., Masná 8 (zřízena v místě zrušené německé OA, 4letá OA + 2letá veřejná obchodní škola; 13. ledna 1949 Vyšší hospodářská škola v Praze I, Masná 8 (dle zákona č. 95/1948 Sb. škola postátněna výnosem ZŠR v Praze č. IV/2-325-1949 z 13. ledna 1949; účinnost ?); 1953 1. hospodářská škola v Praze 1, Masná 8 (od 1956 "pouze" HŠ); 1955 ke škole připojena, částečně, koncem šk. roku 1954/55 studenti z rušené 5. VHŠ Praha 12, Stalinova 38. [?]; 1959 Hospodářská škola pro pracující Praha 1, Masná 8 (rozhodnutí MŠK z 21. července 1959 č. j. 18 620/59 - II/5. Denní škola, 1. HŠ Masná, byla od r. 1957 v likvidaci [potvrzeno jenom dochovanými katalogy, nenabírají I. ročníky denního studia]).; 1961 Střední ekonomická škola pro pracující v Praze 1 - Staré Město čp. 620, Masná ul.; 1963 Střední ekonomická škola pro pracující v Praze 2 - Nové Město čp. 1780, Resslova ul. 8; v roce 1978/79 dočasně na adrese Kodaňská 16, Praha 10.; 1991 OA pro studující při zaměstnání tamtéž do 2003, kdy je sloučena s ČsAO dr. Edvarda Beneše, s. o. š., Resslova 8, P2, IČ 61387029
Místo vzniku: Praha Praha 1 Praha 2 Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město) Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 9.24
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 2.71 (1945) 1949 - 2002
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1996 - 2003
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 939 / 6.46 1945 - 1993
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 939 / 6.46 1945 - 1993
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.05 1957 - 1958
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.05 1957 - 1958
0 / 0 0 / 0 969 / 9,24
Tematický popis: Katalogy a protokoly o maturitních zkouškách (do r. 1969), třídní knihy 1953/1954* samostatné HŠ pro pracující 1958-59, * samostatné PŠ dopravní 1956, dohody - pronájem budov, majetek 1956-61, zahajovací výkazy 1957, 1959, výkazy o maturitních zkouškách 1957-62, zápisy z porad a výroční zprávy 1957-63, plán práce ve III. pětiletce 1961-65; ustanovvoání učitelů 1950s, průzkum dějepisných znalostí žáků 1959-60, návrh plánu večerního studia 1959 (připomínky školy), tematické plány a učební osnovy 1954-63, korespondence 1957/58; korespondence (OŠ - SŠ NVP 1959, krespondence další netříděná 1960-61, zpravodaj ONV Praha 1 1959-60, revzisní zprávy (hospodaření) 1959, 1960, bilance 1956-61, návrh rozpočtu 1959.
Roční výkazy 1973~92; výroční zprávy 1995-2000; příkazy ředitele ŠS NVP 1974~1990; předmětové komise (plány, zápisy ze schůzí, 1961~2002), pětiletý plán 1976; CO 1959-2003 (spisy a příručky); pedagogické rady 1963~2002; organizace školy, plány výchovné činnosti 1984-89; inspekce, revize 1963-89; statistiky žactvo 1990-2003; směrnice vedení školy 2001; projekt rozvoje VVS a mravní výchova 1984-89; rekvalifikace, uvádění učitelů do praxe 1980s; nové pojetí SPZ 1982; ideologicko-politická výchova učitelů 1974-78; ideologické konference školní 1974-78, referáty do školního rozhlasu 1984-89; "sociologický průzkum mínění" 1985; blankety vysvědčení (vzorek) 1945-2002.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 27, 34/61 a 26/74 - převzato s materiálem Českoslovanské obchodní akademie
24.01.2017 č. přírůstku 3/2017, č.j. MHMP 1441208/2013
29.03.2017 č. přírůstku 34/2017
Zpracoval: GI 2012 (24.02.2014)
Přemanipulování fondu (24.01.2017)
Zobrazeno:  13x