1115 • Farní úřad u sv. Jindřicha Praha - Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Jindřicha Praha - Nové Město
Číslo listu NAD: 1115
Datace: 1682 - 1956
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Jindřicha Praha - Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.57
Zpracováno: 2.57
Nezpracováno: 13.68
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 55 / 1.32 55 / 1.32 25 / 0.76 1682 - 1956
* úřední knihy 55 / 1.32 55 / 1.32 25 / 0.76 1682 - 1956
Kartony 8 / 0.95 8 / 0.95 53 / 5.27 1719 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 58 / 7.65 1889 - 1923
Registraturní pomůcky 10 / 0.30 10 / 0.30 0 / 0.00 1879 - 1948
* podací protokoly/deníky 10 / 0.30 10 / 0.30 0 / 0.00 1879 - 1948
73 / 2,57 73 / 2,57 136 / 13,68
Tematický popis: Pamětní knihy, snubní protokoly, knihy instrukcí a nařízení, knihy vlastní duchovní správy, knihy hospodářské a účetní, spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 13.-17.10.1960 přír. č. 121/60, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: Inventarizace fondu. (30.09.2004)
GI 2012 (03.10.2013)
Literatura: Navrátil, Karel - Paměti hlavního kostela farního, fary a školy sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Novém Městě pražském, Praha 1869
Boháč, Zdeněk - Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech, Pražský archidiakonát. Historický ústav, Praha 2001
Mendelová, Jaroslava - Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584 - 1600); edice. In: Documenta pragensia Monographia, volumen 1, Archiv hlavního města Prahy, 1992
Umělecké památky Prahy (kol. autorů) - Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady; Academia, Praha 1998
Pomůcky:
Inventář ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD U SV. JINDŘICHA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1682-1956 • č. pom. 277
Zobrazeno:  55x