239 • Cech pekařů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech pekařů Praha
Číslo listu NAD: 239
Datace: 1643 - 1861
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech pekařů Praha
Místo vzniku: Praha Vídeň
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.51
Zpracováno: 0.51
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 10 / 0.29 10 / 0.29 0 / 0.00 1643 - 1861
* úřední knihy 10 / 0.29 10 / 0.29 0 / 0.00 1643 - 1861
Kartony 1 / 0.11 1 / 0.11 0 / 0.00 1728 - 1833
Listiny do roku 1850 7 / 0.11 7 / 0.11 0 / 0.00 1666 - 1747
18 / 0,51 18 / 0,51 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule a panovnická privilegia, knihy nařízení a taxativních výměrů, knihy úřední, knihy účetní, spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 10/77 dne 8.6.1977
Zpracoval: Inventarizace fondu (21.11.2005)
GI 2012 (2.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH PEKAŘŮ PRAHA 1643 - 1861 • č. pom. 347
Zobrazeno:  33x