450 • Kongregace Vlašského špitálu v Praze na Malé Straně

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kongregace Vlašského špitálu v Praze na Malé Straně
Číslo listu NAD: 450
Datace: 1687 - 1914
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky náboženské a ateistické do roku 1948 Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy) Zdravotní ústavy - nemocnice, polikliniky, sanatoria a porodnice
Původce: Kongregace Vlašského špitálu v Praze na Malé Straně
Místo vzniku: Praha Malá Strana
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.58
Zpracováno: 0.58
Nezpracováno: 0.14
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 4 / 0.35 4 / 0.35 0 / 0.00 1717 - 1780
* úřední knihy 4 / 0.35 4 / 0.35 0 / 0.00 1717 - 1780
Kartony 2 / 0.22 2 / 0.22 1 / 0.12 1687 - 1914
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1789 - 1789
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.02 1773 - 1878
7 / 0,58 7 / 0,58 3 / 0,14
Tematický popis: Zápisy ze zasedání, kniha počtů 1717, inventář špitálu 1789, výroční zprávy, účetní materiály.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 48/68 dne 6.12.1967, přír. č. 19/69 dne 5.5.1969
Zpracoval: GI 2012 (2.12.2013)
Dohledání části fondu (06.02.2015)
Dohledání části fondu (12.01.2018)
Pomůcky:
Edice INVENTÁŘ VLAŠSKÉHO ŠPITÁLU NA MALÉ STRANĚ Z ROKU 1789 • č. pom. 68
Inventář KONGREGACE VLAŠSKÉHO ŠPITÁLU V PRAZE NA MALÉ STRANĚ (1578) 1602 - 1789 • č. pom. 155
Zobrazeno:  1x