1121 • Farní úřad u Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Spálená ulice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Spálená ulice
Číslo listu NAD: 1121
Datace: 1695 - 1959
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Spálená ulice
Místo vzniku: Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město) Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 3.4
Zpracováno: 3.4
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 18 / 0.47 18 / 0.47 0 / 0.00 1711 - 1948
* úřední knihy 18 / 0.47 18 / 0.47 0 / 0.00 1711 - 1948
Kartony 24 / 2.80 24 / 2.80 0 / 0.00 1695 - 1937
Registraturní pomůcky 5 / 0.13 5 / 0.13 0 / 0.00 1849 - 1959
* podací protokoly/deníky 5 / 0.13 5 / 0.13 0 / 0.00 1849 - 1959
47 / 3,4 47 / 3,4 0 / 0
Tematický popis: Kronika, knihy vlastní duchovní správy, knihy hospodářské a účetní povahy, doklady k matrikám oddaných
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 7.10.1960 přír. č. 128/60
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (15.07.2009)
GI 2012 (26.09.2013)
Poznámka: U tohoto fondu uloženy pozůstatky fondu farního úřadu sv. Martina ve Zdi
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE SPÁLENÉ ULICI NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1695-1959 • č. pom. 494
Zobrazeno:  142x