810 • 1. obecná škola chlapecká Praha I. - Staré Město, Sanytrová 22

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 1. obecná škola chlapecká Praha I. - Staré Město, Sanytrová 22
Číslo listu NAD: 810
Datace: (1850) 1870 - 1948
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní
Původce: Obecná škola chlapecká u sv. Kříže Většího Praha I. - Staré Město, Jánské nám 886/7; Staroměstské obecná škola chlapecká Praha I. - Staré Město, Štupartská 997/18, od r. 1910/11 1. obecná škola chlapecká Praha I. - Staré Město, Jánské nám. 886/7; později Sanytrová 22 (Od r. 1900 existovaly školy Staroměstská a u sv. Kříže paralelně, později byly sloučeny a škola byla na adrese Jánské nám. 886/7). Navazuje na farní školu u sv. Haštala v Praze.
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.49
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 114 / 2.40 (1850) 1870 - 1948
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 114 / 2.40 (1850) 1870 - 1948
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.05 1903 - 1925
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 11 / 0.04 1909 - 1923
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 11 / 0.04 1909 - 1923
0 / 0 0 / 0 128 / 2,49
Tematický popis: Školní katalogy, podací protokoly, spisový materiál, popis škol, materiály učitelů, kroniky, kniha cti a odměny
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Dohledání části fondu (21.02.2011)
GI 2012 (18.02.2013)
Zobrazeno:  10x