1349 • Spolek výtvarných umělců Mánes Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Spolek výtvarných umělců Mánes Praha
Číslo listu NAD: 1349
Datace: 1885 - 1955 (2003)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky umělecké do roku 1948
Původce: Spolek výtvarných umělců Mánes Praha 2, Palackého nábř.
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 24.29
Zpracováno: 24.29
Nezpracováno: 0.57
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 166 / 4.16 166 / 4.16 0 / 0.00 1885 - 1953
* úřední knihy 166 / 4.16 166 / 4.16 0 / 0.00 1885 - 1953
Kartony 140 / 16.51 140 / 16.51 0 / 0.00 1888 - 1955
Typáře a jejich samostatné otisky 23 / 0.03 23 / 0.03 0 / 0.00 /1900/ - /1950/ (2003)
* razítka 23 / 0.03 23 / 0.03 0 / 0.00 /1900/ - /1950/ (2003)
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 448 / 0.65 448 / 0.65 0 / 0.00 /1890/ - 1948 (1991)
* technické výkresy 434 / 0.60 434 / 0.60 0 / 0.00 1927 - 1948 (1991)
* grafické listy 12 / 0.04 12 / 0.04 0 / 0.00 /1890/ - /1920/
* kresby 2 / 0.01 2 / 0.01 0 / 0.00 /1910/ - /1940/
Fotografické archiválie 2468 / 2.69 2468 / 2.69 0 / 0.00 1898 - 1953
* fotografie na papírové podložce 1776 / 1.38 1776 / 1.38 0 / 0.00 1898 - 1953
* fotografické desky 671 / 1.30 671 / 1.30 0 / 0.00 /1900/ - /1950/
* listové filmy 21 / 0.01 21 / 0.01 0 / 0.00 1948 - 1948
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 18 / 0.55 /1890/ - /1910/
Registraturní pomůcky 8 / 0.16 8 / 0.16 0 / 0.00 1912 - 1951
* podací protokoly/deníky 8 / 0.16 8 / 0.16 0 / 0.00 1912 - 1951
Tisky 2 / 0.04 2 / 0.04 2 / 0.02 /1890/ - 1949
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.02 /1890/ - /1910/
* plakáty 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1938 - 1938
* štočky 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1949 - 1949
Jiné 27 / 0.05 27 / 0.05 0 / 0.00 1919 - 1945
* předměty numizmatické povahy 27 / 0.05 27 / 0.05 0 / 0.00 1919 - 1945
3282 / 24,29 3282 / 24,29 20 / 0,57
Tematický popis: Stanovy, členské knihy, knihy zápisů ze schůzí, knihy účetní, korespondence, dokumentace, fotografie, rukopis dějin spolku.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 22/77 dne 1.7.1977, přír. č. 16/82 dne 23.3.1982, přír. č. 24/83 dne 5.9.1983
Zpracoval: Inventarizace fondu. (23.02.2005)
GI 2012 (25.6.2014)
Pomůcky:
Inventář SVAZ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MÁNES PRAHA 1885-1953 • č. pom. 312
Zobrazeno:  437x