1449 • Čarek Jiří PhDr.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Čarek Jiří PhDr.
Číslo listu NAD: 1449
Datace: (1743) 1914 - 1985
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce: Čarek Jiří PhDr., od r. 1934 zaměstnán v Archivu hl. m. Prahy, od 1.4.1960 Archivářem hl. m. Prahy do 31.12.1974, * 23.10.1908 v Praze, + 23.12.1985
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 4.89
Zpracováno: 4.89
Nezpracováno: 0.09
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 25 / 2.74 25 / 2.74 0 / 0.00 (1743) 1914 - /1985/
Kartotéky 6 / 1.70 6 / 1.70 0 / 0.00 /1945/ - 1985
Fascikly 3 / 0.07 3 / 0.07 0 / 0.00 /1945/ - /1985/
Typáře a jejich samostatné otisky 19 / 0.06 19 / 0.06 0 / 0.00 /1800/ ? - ?
* pečetidla 5 / 0.03 5 / 0.03 0 / 0.00 /1800/ ? - ?
* samostatné pečetě (odlitky), otisky typářů 14 / 0.03 14 / 0.03 0 / 0.00 /1900/ ? - ?
Fotografické archiválie 960 / 0.32 960 / 0.32 0 / 0.00 1928 - /1985/
* fotografie na papírové podložce 881 / 0.22 881 / 0.22 0 / 0.00 1928 - /1985/
* fotografické desky 54 / 0.08 54 / 0.08 0 / 0.00 /1930/ - /1930/
* svitkové filmy 16 / 0.01 16 / 0.01 0 / 0.00 /1930/ - /1930/
* kinofilmy 9 / 0.01 9 / 0.01 0 / 0.00 /1960/ - /1980/
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.09 /1980/ - /1985/
1013 / 4,89 1013 / 4,89 1 / 0,09
Tematický popis: Nezveřejněné rukopisy, přípravný materiál k přednáškám a vědecké práci, fotografie, zápisy z Vědecké archivní rady a odborných komisí.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 26/86 dne 25.9.1986
Zpracoval: Inventarizace fondu (24.10.2005)
GI 2012 (15.11.2013)
Dohledání, uspořádání a inventarizace části fondu (04.04.2016)
Pomůcky:
Inventář ČAREK JIŘÍ PHDR. (1743) 1914 - 1985 • č. pom. 345
Zobrazeno:  3x