1433 • Voříšek Jan Václav Hugo

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Voříšek Jan Václav Hugo
Číslo listu NAD: 1433
Datace: 1829 - 1829
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce: Voříšek Jan Václav Hugo, od r. 1822 2. dvorní varhaník ve Vídni, od r. 1823 1. dvorní varhaník, *11.5.1791 v Bamberku, + 19.11.1825 ve Vídní na tuberkulózu.
Místo vzniku: Čechy
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.11
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1829 - 1829
Tematický popis: Biografické poznámky (tisk, Vídeň 1829), album Voříškových skladeb s vlastnoručním podpisem, 2 portréty.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 32/83 dne 23.11.1983 (zakoupeno od H. Janurové)
Zpracoval: GI 2012 (23.09.2013)
Poznámka: Další část fondu uložena ve sbírce listin AHMP sign. V - 1702.
Zobrazeno:  1x