114 • Ortsgerichte

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ortsgerichte
Číslo listu NAD: 114
Datace: 1784 - 1850
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy do roku 1850
Původce: Patrimoniální soudy (civilní, prvoinstanční) na území pozdějších soudních okresů Karlín a Smíchov.
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 35.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 15 / 1.90 1784 - 1850
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 135 / 33.10 1784 - 1850
0 / 0 0 / 0 150 / 35
Tematický popis: Písemnosti vzešlé z činnosti patrimoniálních "místních soudů" (zejm. agenda pozůstalostní a poručenská a spory), které po roce 1850 převzaly od býv. patrimoniálních soudů nově zřízené okresní soudy Karlín a Smíchov ke své úřední potřebě (tzv. "nepravá priora předbřeznová").
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (27.05.2014)
Zobrazeno:  1x