1378 • Svobodná škola politických nauk, Praha 1, Ovocný trh 3

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Svobodná škola politických nauk, Praha 1, Ovocný trh 3
Číslo listu NAD: 1378
Datace: 1928 - 1939 (1950)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Vysoké školy
Původce: Svobodná škola politických nauk, Praha 1, Ovocný trh 3; po r. 1945 obnoveno jako Vysoká škola politických nauk v Praze
Místo vzniku: Praha Praha I.
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy
Inventarizováno: 3.44
Zpracováno: 3.44
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 36 / 1.06 36 / 1.06 0 / 0.00 1928 - 1939
* úřední knihy 36 / 1.06 36 / 1.06 0 / 0.00 1928 - 1939
Kartony 19 / 2.19 19 / 2.19 0 / 0.00 1928 - 1939 (1950)
Registraturní pomůcky 8 / 0.19 8 / 0.19 0 / 0.00 1928 - 1936
* podací protokoly/deníky 4 / 0.07 4 / 0.07 0 / 0.00 1928 - 1936
* indexy 4 / 0.12 4 / 0.12 0 / 0.00 1929 - 1933
63 / 3,44 63 / 3,44 0 / 0
Tematický popis: Osobní doklady posluchačů, katalogy, protokoly o diplomových zkouškách, časopis školy, materiály k mezinárodním stykům, subvence, dotace, korespondence, zápisy ze schůzí kuratoria
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 18/801 dne 13.5.1980
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Damová (02.11.2011)
GI 2012 (03.01.2013)
Literatura: Obsah proslovů na zahájení, provizorní statut SŠPN, "Duch novin" roč. I/1928 s. 114-121.
První studijní program, tamtéž s. 228.
Sborník "Politika a věda" k 10. výročí založení školy, Praha 1938.
Pomůcky:
Inventář SVOBODNÁ ŠKOLA POLITICKÝCH NAUK, PRAHA 1, OVOCNÝ TRH 3 1928-1939 (1950) • č. pom. 528
Zobrazeno:  30x