603 • Beseda Stankovský Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Beseda Stankovský Praha
Číslo listu NAD: 603
Datace: (1870) 1887 - 1947
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Beseda Stankovský Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.12
Zpracováno: 0.12
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 1 / 0.07 1 / 0.07 0 / 0.00 (1870) 1887 - 1937
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.04 1 / 0.04 0 / 0.00 1895 - 1947
* rukopisy 1 / 0.04 1 / 0.04 0 / 0.00 1895 - 1947
Fotografické archiválie 10 / 0.01 10 / 0.01 0 / 0.00 1888 - /1933/
* fotografie na papírové podložce 10 / 0.01 10 / 0.01 0 / 0.00 1888 - /1933/
12 / 0,12 12 / 0,12 0 / 0
Tematický popis: Zápisy o schůzích, korespondence, fotografie, pamětní kniha
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 12/85 dne 13.3.1985
Zpracoval: GI 2012 (19.08.2013)
Pomůcky:
Inventář BESEDA STANKOVSKÝ (1887 - 1947) • č. pom. 24
Zobrazeno:  1x