18 • Obvodní národní výbor Praha 15

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obvodní národní výbor Praha 15
Číslo listu NAD: 18
Datace: (1906) 1945 - 1960
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obvodní národní výbor v Praze XV., Obvodní národní výbor v Praze 15.
Místo vzniku: Praha Praha 15
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 5.24
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 56 / 1.70 (1924) 1945 - 1959
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 56 / 1.70 (1924) 1945 - 1959
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 29 / 3.40 (1906) 1945 - 1960
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.14 1948 - 1958
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.09 1948 - 1958
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.05 1949 - 1954
0 / 0 0 / 0 92 / 5,24
Tematický popis: Materiály vzešlé z činnosti úřadu, např. zápisy ze schůzí plén a rad, agendy referátů, odborů a komisí, spolková činnost, CO, účetní materiály
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 20.7.1960 pod č. 51/60, 4.5.1961 pod č. 23/61
Skartace: červen 1960 F. Holec
Zpracoval: GI 2012 (20.05.2013)
Dohledání části fondu (20.09.2013)
Určení části fondu (20.09.2013)
Zobrazeno:  1x