249 • Cech rukavičkářů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech rukavičkářů Praha
Číslo listu NAD: 249
Datace: 1720 - 1872
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech rukavičkářů Praha
Místo vzniku: Praha Vídeň
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.77
Zpracováno: 0.77
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 8 / 0.15 8 / 0.15 0 / 0.00 1773 - 1868
* úřední knihy 8 / 0.15 8 / 0.15 0 / 0.00 1773 - 1868
Kartony 5 / 0.58 5 / 0.58 0 / 0.00 1720 - 1872
Listiny do roku 1850 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1722 - 1772
15 / 0,77 15 / 0,77 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule, panovnická privilegia, knihy mistrů, knihy přijatých učedníků a vyučených, účetní knihy, osobní doklady
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 33/62 dne 22.10.1962
Zpracoval: R. 2005 inventarizovala Z. Brátková (06.12.2005)
GI 2012 (05.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zvláště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH RUKAVIČKÁŘŮ PRAHA 1720 - 1872 • č. pom. 349
Zobrazeno:  1x