1122 • Farní úřad u sv. Vojtěcha Praha - Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Vojtěcha Praha - Nové Město
Číslo listu NAD: 1122
Datace: 1638 - 1954
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Vojtěcha Praha - Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 5.71
Zpracováno: 5.71
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 74 / 1.58 74 / 1.58 0 / 0.00 1715 - 1951
* úřední knihy 74 / 1.58 74 / 1.58 0 / 0.00 1715 - 1951
Kartony 32 / 3.84 32 / 3.84 0 / 0.00 1638 - 1954
Fascikly 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1824 - 1839
Registraturní pomůcky 8 / 0.25 8 / 0.25 0 / 0.00 1840 - 1946
* podací protokoly/deníky 8 / 0.25 8 / 0.25 0 / 0.00 1840 - 1946
116 / 5,71 116 / 5,71 0 / 0
Tematický popis: Knihy vlastní duchovní správy (knihy prohlášek snoubenců a snubní protokoly, změny náboženství), fundace, inventáře, sbírky nařízení (konzistoriální kurendy), doklady k oddacím matrikám
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 7.10.1960 přír. č. 129/60, 26.6.1967 přír. č. 27/67, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (04.03.2009)
GI 2012 (03.10.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U SV. VOJTĚCHA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM (1638) 1715-1954 • č. pom. 486
Zobrazeno:  2x