1144 • Farní úřad u sv. Fabiána a Šebestiána Praha - Liboc

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Fabiána a Šebestiána Praha - Liboc
Číslo listu NAD: 1144
Datace: 1808 - 1952
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Fabiána a Šebestiána, Praha 6 - Liboc
Místo vzniku: Praha Liboc; Praha 6 - Liboc
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.01
Zpracováno: 2.01
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 13 / 0.38 13 / 0.38 0 / 0.00 1836 - 1952
* úřední knihy 13 / 0.38 13 / 0.38 0 / 0.00 1836 - 1952
Kartony 14 / 1.62 14 / 1.62 0 / 0.00 1808 - 1887
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1914 - 1946
28 / 2,01 28 / 2,01 0 / 0
Tematický popis: Matriční doklady k oddacím matrikám, kniha pamětní, knihy změn náboženství, knihy ohlášek bohoslužeb.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 20.3.1960, 2.11.1960 přír.č. 195/60, 20.5.1975 přír.č. 13/75
Zpracoval: Fond zinventarizovala M. Růčková (20.2.2012)
GI 2012 (10.10.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U SVATÉHO FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA, PRAHA 6 - LIBOC 1808-1952 • č. pom. 533
Zobrazeno:  1x