1120 • Farní úřad u sv. Štěpána Praha - Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Štěpána Praha - Nové Město
Číslo listu NAD: 1120
Datace: 1641 - 1957
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Římskokatolický farní úřad u sv. Štěpána Praha - Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.5
Zpracováno: 2.5
Nezpracováno: 8.34
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 62 / 2.00 62 / 2.00 18 / 0.52 1641 - 1957
* úřední knihy 62 / 2.00 62 / 2.00 18 / 0.52 1641 - 1957
Kartony 2 / 0.24 2 / 0.24 6 / 0.72 1705 - 1935
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 26 / 7.10 1813 - 1869
Registraturní pomůcky 8 / 0.26 8 / 0.26 0 / 0.00 1836 - 1955
* podací protokoly/deníky 8 / 0.26 8 / 0.26 0 / 0.00 1836 - 1955
72 / 2,5 72 / 2,5 50 / 8,34
Tematický popis: Snubní spisy, knihy vlastní duchovní správy, knihy hospodářské a účetní, liturgické knihy (misál, bible) a spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 126/60 ze dne 4. 10. 1960, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: Inventarizace fondu. (21.02.2005)
GI 2012 (26.09.2013)
Literatura: Ekert, František: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Praha 1996
Umělecké památky Prahy (kol. aut.). Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998.
Poznámka: Spolu s fondem byly předány z farního úřadu jako depozita i knihy snubních protokolů a příslušný spisový materiál, který nebyl spolu s ostatním materiálem inventarizován, neboť se jedná o matriční doklady, které příslušejí do fondu matrik.
Pomůcky:
Inventář ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD SV. ŠTĚPÁNA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1641 -1957 • č. pom. 310
Zobrazeno:  73x