963 • Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 2, Wilhelma Piecka 2

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 2, Wilhelma Piecka 2
Číslo listu NAD: 963
Datace: 1953 - 1967
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 2, Wilhelma Piecka 2; od roku 1953 14. jedenáctiletá střední škola, Praha 12, Korunní 2 (od r. 1956 Wilhelma Piecka)
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.62
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.52 1953 - 1961
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.52 1953 - 1961
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.10 1961 - 1967
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.10 1961 - 1967
0 / 0 0 / 0 28 / 0,62
Tematický popis: Třídní výkazy, maturitní protokoly, podací deníky
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Dohledání fondu (15.06.2009)
GI 2012 (10.2.2014)
Zobrazeno:  13x