57 • Archiv města Vysočany

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv města Vysočany
Číslo listu NAD: 57
Datace: (1820) 1850 - 1921 (1926)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Obecní a městský úřad ve Vysočanech.
Místo vzniku: Praha Vysočany (Praha 9 - Vysočany)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 16.68
Zpracováno: 16.68
Nezpracováno: 0.62
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 56 / 1.35 56 / 1.35 1 / 0.02 (1820) 1850 - 1921 (1926)
* úřední knihy 56 / 1.35 56 / 1.35 1 / 0.02 (1820) 1850 - 1921 (1926)
Kartony 102 / 12.24 102 / 12.24 5 / 0.60 (1827) 1850 - 1921 (1922)
Registraturní pomůcky 108 / 3.09 108 / 3.09 0 / 0.00 1853 - 1921 (1923)
* podací protokoly/deníky 105 / 2.99 105 / 2.99 0 / 0.00 1853 - 1921 (1923)
* indexy 3 / 0.10 3 / 0.10 0 / 0.00 1856 - 1895
266 / 16,68 266 / 16,68 6 / 0,62
Tematický popis: Materiály k dějinám obce a města. Obsahuje též spisy místní školní rady. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1893-1919, soupis obyvatelstva 1820-1843, evidence domovských příslušníků 1860-1926, cizích příslušníků 1855-1897, vydaných pracovních knížek 1887-1921. Spisy, knihy úřední i pomocné.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (24.6.2014)
Pomůcky:
Inventář MĚSTO VYSOČANY • č. pom. 89
Zobrazeno:  12x