1185 • Kongregace Anglických pannen, Praha III, Josefská ul.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kongregace Anglických pannen, Praha III, Josefská ul.
Číslo listu NAD: 1185
Datace: 1720 - 1919
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní Školy měšťanské (střední do roku 1953)
Původce: Kongregace Anglických pannen, Praha III, Josefská ul.
Místo vzniku: Praha Malá Strana
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.88
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 156 / 1.70 1858 - 1919
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 156 / 1.70 1858 - 1919
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 1.15 1720 - 1918
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.03 1901 - 1908
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.03 1901 - 1908
0 / 0 0 / 0 168 / 2,88
Tematický popis: Katalogy žákyň, osobní spisy pedagogů, konferenční protokoly, stavební dokumentace, účetnictví
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 93/72 dne 2.2.1972
Zpracoval: GI 2012 (6.1.2014)
Zobrazeno:  10x