1084 • Městský dům osvěty Praha 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Městský dům osvěty Praha 1
Číslo listu NAD: 1084
Datace: /1940/ - 1965
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Zařízení národních výborů (mimo kulturní zařízení) Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - kina, osvětová zařízení a kulturní střediska
Původce: Městský dům osvěty v Praze 1
Místo vzniku: Praha Praha 1
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 4.25
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 37 / 4.25 /1940/ - 1965
Tematický popis: Smlouvy, zápisy z porad, korespondence, materiály Lidové univerzity, komplexní rozbory, písemnosti finančněprávní a účetní, rozpočty a přehledy o hospodaření a výnosech, záznamy o dotacích, investicích, plány výkonů.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 70/70, 43/70 dne 25. 10. 1970
Zpracoval: GI 2012 (13.03.2013)
Zobrazeno:  9x