1066 • Druhá německá vyšší reálka Praha III., U Sovových mlýnů 14

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Druhá německá vyšší reálka Praha III., U Sovových mlýnů 14
Číslo listu NAD: 1066
Datace: 1876 - 1924
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Druhá německá vyšší reálka Praha III., U Sovových mlýnů 14 - Zweite deutsche Staatsrealschule Prag III.
Místo vzniku: Praha Malá Strana
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.87
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.56 1876 - 1924
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 86 / 2.31 1876 - 1924
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 86 / 2.31 1876 - 1924
0 / 0 0 / 0 94 / 2,87
Tematický popis: Katalogy žáků
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Dohledání fondu (05.01.2006)
GI 2012 (13.11.2013)
Zobrazeno:  7x