968 • Státní ženský ústav učitelský Praha I. Křižovnická ul. 7

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Státní ženský ústav učitelský Praha I. Křižovnická ul. 7
Číslo listu NAD: 968
Datace: (1866) 1870 - 1948 (1951)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborné školy - učitelské ústavy (pedagogická gymnázia, pedagogické školy)
Původce: Státní ženský ústav učitelský v Praze I. Křižovnická ul. 7; předchůdce Ženský učitelský ústav u sv. Anny, Nové Město pražské, Ječná 27;od r. 1870 C. k. český ústav pro vzdělání učitelek v Praze, Nové Město pražské, Eliščina tř. 17; v letech 1871-1885 Praha I. - Staré Město pražské, Konviktská 293/20; od r. 1919 Státní československý ženský ústav učitelský; od r. 1946 Praha I. - Staré Město pražské, Dušní 7
Místo vzniku: Praha Praha I. Praha II. (Nové Město pražské)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 10.28
Zpracováno: 10.28
Nezpracováno: 0.04
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 409 / 7.71 409 / 7.71 1 / 0.04 (1866) 1870 - 1948 (1951)
* úřední knihy 408 / 7.69 408 / 7.69 1 / 0.04 (1866) 1870 - 1948 (1951)
* rukopisy 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1887 - 1936
Kartony 20 / 2.40 20 / 2.40 0 / 0.00 1928 - 1948 (1951)
Registraturní pomůcky 7 / 0.16 7 / 0.16 0 / 0.00 1936 - 1948 (1951)
* podací protokoly/deníky 6 / 0.15 6 / 0.15 0 / 0.00 1936 - 1948 (1951)
* indexy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1948 - 1948 (1951)
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1882 - 1882
437 / 10,28 437 / 10,28 1 / 0,04
Tematický popis: Katalogy, kroniky, maturitní protokoly, maturity, podací protokoly, osobní spisy pedagogů, materiály likvidační komise učitelských ústavů v Praze, korespondence, plány budovy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (03.02.2014)
Určení části fondu (28.08.2014)
Určení části fondu (10.06.2015)
Fond zinventarizovala Z. Damová (10.06.2015)
Dohledání části fondu (22.09.2017)
Pomůcky:
Inventář STÁTNÍ ŽENSKÝ ÚSTAV UČITELSKÝ PRAHA I., KŘIŽOVNICKÁ UL. 7 (1866) 1870-1948 (1951) • č. pom. 567
Zobrazeno:  3x